Development Joint Agencies

Development Joint Agencies 2071

→ Integrated Urban Development Poject

आयोजनको कुल लागत १७.१८ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ जस मध्ये १२.२४ मिलियन अमेरिकी डलर निर्माण कार्यमा र ४.९४ अमेरिकी डलर संस्थागत  विकास , सामाजिक विकास, तालिम, परामर्श,लगायत विविध गैर निर्माण कार्यहरुमा खर्च हुने 

सम्पूर्ण जानकारीको लागि यहाँ CLICK गर्नुहोस