सांगठनिक स्वरुप

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको १७ औँ नगर परिषदबाट पारित संगठन संरचना