ऐन तथा नियम


कर्मचारी विनियमावली २०६७

2014-12-14

कर्मचारी विनियमावली २०६७ पुरा पढ्नुहोस »

नक्सा पास कार्यविधि २०७०

2014-12-14

नक्सा पास कार्यविधि २०७० पुरा पढ्नुहोस »

स्थानीय स्वायत शासन नियमावली

2014-12-08

स्थानीय स्वायत शासन नियमावली पुरा पढ्नुहोस »

सार्वजनिक खरिद नियमावली

2014-12-08

सार्वजनिक खरिद नियमावली पुरा पढ्नुहोस »

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन

2014-12-08

सूचनाको  हक सम्बन्धि ऐन पुरा पढ्नुहोस »

सूचनाको हक सम्वन्धि नियमावली

2014-12-08

सूचनाको हक सम्वन्धि नियमावली पुरा पढ्नुहोस »

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रसासन नियमावल

2014-12-07

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रसासन नियमावली पुरा पढ्नुहोस »

स्थानीय स्वायत शासन ऐन २०५५

2014-12-07

स्थानीय स्वायत शासन ऐन २०५५ पुरा पढ्नुहोस »
1